Algemene gebruiksvoorwaarden Parkeerterrein De Vereeniging

1 mei 2023
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van parkeerterrein Concertgebouw De Vereeniging:

 1. Gebruikers van Parkeerterrein De Vereeniging worden geacht op de hoogte te zijn van deze algemene gebruiksvoorwaarden. De algemene gebruiksvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij de parkeerbeheerder, u treft de parkeerbeheerder bij de artiesteningang van Concertgebouw De Vereeniging.
 2. De wegenverkeerswet is van toepassing op het gehele terrein. Gebruikers van het parkeerterrein dienen zich dan aan de richtlijnen en regelgeving van de beheerder te houden.
 3. Aanwijzingen van de parkeerbeheerder dienen dan ook te worden opgevolgd, mede in het belang van de auto / voertuig en veiligheid van de abonnementhouder.
 4. Parkeren is voor eigen risico. De beheerder, exploitant en eigenaar van het parkeerterrein aanvaarden geen aansprakelijkheid bij schade aan geparkeerde auto’s / voertuigen en of diefstal.
 5. Parkeren is alleen toegestaan in de vakken. Verkeerd geparkeerde auto’s kunnen op kosten van de eigenaar worden weggesleept, indien er sprake is van enig gevaar of  belemmering voor anderen wel goed geparkeerde auto’s /voertuigen.
 6. Bij een verloren parkeerpas/kaart wordt het volledige dagtarief in rekening gebracht.
 7. Maximale aaneengesloten parkeerduur op parkeerplaats De Vereeniging is 24 uur. Bij overschrijding van de maximale parkeerduur wordt met vervolg van iedere 24 uur overschrijding het dagtarief in rekening gebracht.
 8. Abonnementhouders kunnen onbeperkt parkeren op basis van beschikbaarheid van een parkeerplaats op het parkeerterrein.
 9. Abonnementen kunnen worden aangevraagd bij parkeerbeheer via parkeren@sedv.nl.
  De kosten van een parkeerabonnement bedragen: € 75, - excl. BTW per maand (€90,50 incl. BTW).
  Voor het verkrijgen van een parkeerabonnement dient een aanvraagformulier te worden ingevuld, dat na ondertekening tevens als parkeerovereenkomst geldig is.
 10. De kosten van de parkeerabonnementen worden per kwartaal gefactureerd.
 11. Parkeerpassen blijven eigendom van Stichting Stadsschouwburg en de Vereeniging en worden dus principieel in bruikleen verstrekt. Voor een vervangende of verloren pas kan door de beheerder  € 25,- exclusief BTW in rekening worden gebracht.
 12. Parkeerabonnementen worden aangegaan voor onbepaalde duur met een minimum van 6 maanden. Abonnementen kunnen met een opzegtermijn van 1 kalendermaand worden opgezegd.
 13. In de week van de wandelvierdaagse van Nijmegen kan het parkeerterrein niet worden gebruikt door passanten en abonnementhouders.
 14. Bij congressen en evenementen kan het parkeerterrein gereserveerd zijn. In dat geval hebben abonnementhouders toch toegang, voor zover er nog plaats beschikbaar is op het terrein.
 15. Het is aan te bevelen rekening te houden met voorstellingen en concerten in Concertgebouw De Vereeniging, met name ’s avonds na 19.00 uur en bij matinee na 13.00 uur.
 16. Een parkeerabonnement is persoonsgebonden, overdracht aan derden is niet toegestaan.
 17. Bij (herhaaldelijke) overtredingen kan de toegang tot het parkeerterrein ontzegd worden door de beheerder en de parkeerpas worden ingenomen, de auto (het voertuig) indien nodig op kosten van de eigenaar worden weggesleept.
 18. Het is niet toegestaan (onnodig) te claxonneren op het parkeerterrein of de motor van het voertuig onnodig te laten draaien. Denk aan de omwonenden met name na 23.00 uur en ’s nachts.
 19. Parkeertarieven kunnen per half jaar worden aangepast, per 1 januari of per 1 juli. Abonnementhouders worden daar schriftelijk van op de hoogte gesteld.  
 20. Met invoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden komen alle voorgaande gebruiksvoorwaarden en reglementen te vervallen.
 21. Actuele parkeerinformatie over parkeerterrein De Vereeniging treft u op www.stadsschouwburgendevereeniging.nl

Parkeerterrein De Vereeniging, gelegen naast Concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein 2d (6511 NC) te Nijmegen wordt beheerd door Stichting Stadsschouwburg en Concertgebouw de Vereeniging. Onderstaand treft u de contactgegevens van het parkeerbeheer:

Stadsschouwburg en concertgebouw de Vereeniging afdeling Parkeerbeheer
Postbus 364
6500 AJ Nijmegen   
024-3810955