Shanna Maassen - Surreal Nature &  Dreamscapes

januari-febuari 2020

In het werk van Shanna Maassen staat de vervagende grens tussen werkelijkheid en fantasie centraal. Ze maakt surrealistische beelden van landschappen om haar eigen natuurervaringen te visualiseren. Hiermee wil zij haar liefde voor de natuur en het gevoel wanneer ze door landschappen loopt aan de toeschouwer overdragen.

In Surreal Nature speelt Shanna met de relatie tussen mens en natuur. Door het plaatsen van kunstmatige objecten in de natuur intervenieert zij direct met de omgeving en verandert daarmee het landschap ter plekke. Hierbij maakt de kunstenaar geen gebruik van beeldbewerking. Door te spelen met sluitertijd en compositie zijn de objecten vaak niet meer herkenbaar waardoor het bijdraagt aan een vervreemdend perceptie dat in contrast staat met het oorspronkelijke landschap.

Er is zoveel meer dan wat het blote oog kan zien; zoals een beleving die niet zomaar vast te leggen is. Met Dreamscapes probeert Shanna een brug te slaan tussen landschappen en haar gevoel als zij hier midden in staat. Om die belevingen te visualiseren creëert Shanna droomachtige landschappen. Dit doet ze door natuurfotografie te combineren met abstracte beelden van kleinschalige objecten of substanties. In combinatie met het landschap nemen deze abstracte beelden de vorm aan van mystieke natuurverschijnselen en benadrukken de complexe magie van de natuur.

Shanna Maassen 1990  -  Afgestudeerd aan AKV St. Joost in 2017  -  Gevestigd in Nijmegen

www.shannamaassen.nl    -    Instagram: shannamaassenphotography