Foto: Bas de Brouwer

HEAT

Theater Rotterdam: Davy Pieters
Vuur als metafoor voor ons gedrag
wo 10 apr ’24 20:00 - 21:25
wo 10 apr ’24
20:00 - 21:25
  • wo 10 apr ’24
    20:00 - 21:25
    Stadsschouwburg Theaterzaal

Hoe klinkt hitte? Hitte zindert, het kraakt en trilt. In de broeierige voorstelling HEAT vraagt theatermaker Davy Pieters zich af hoe we omgaan met hitte, in onszelf en om ons heen. 

In HEAT toont Davy Pieters de complexiteit van intergenerationele dynamieken. De verhoudingen staan onder spanning, en diepgeworteld gedrag wordt zichtbaar. Herinneringen en associaties dringen zich op aan de oppervlakte. Wat gebeurt er als we onze blik afwenden van dat wat heet is? Is het mogelijk je af te sluiten voor de wereld waarin je leeft en de erfenis die je met je meedraagt?

Davy Pieters maakt HEAT voor de grote zaal. De performers worden ondersteund door een groot koor, dat in een decor van monumentale afmetingen de hitte verklankt en een zee aan geluid creëert.

Na CRISPR en Not All Is Lost, is HEAT  Pieters’ derde voorstelling over opgroeien in een toekomstige wereld. Pieters staat bekend om haar krachtige beeldtaal waarin performance, scenografie en soundscapes elkaar voortdurend versterken. In haar werk gaat Pieters op zoek naar menselijke hoop en veerkracht binnen collectieve angsten. Hoe kunnen we ons meer verbinden met de mensen om ons heen en de wereld waarin we leven? 

English

What does heat sound like? Heat sizzles, crackles and vibrates. In HEAT, a sultry performance in ourselves and around us.

In HEAT, she reveals the complexities of intergenerational dynamics. The relationships are tense, and deeply rooted behaviour begins to show through. Memories and associations force their way to the surface. What happens if we turn our gaze away from that which is hot? Is it possible to close yourself off from the world you live in and the legacy you carry with you?

Davy Pieters made HEAT for large venues. The performers are backed by a large choir that gives voice to the heat and creates a multitude of sounds, in a set of monumental proportions.

Following CRISPR and Not All is Lost, HEAT is Pieters’ third show about growing up in a future world. She’s well-known for her powerful imagery in which performance, scenography and soundscapes constantly reinforce each other. In her work, Pieters goes in search of human hope and resilience nestled in collective fears. How can we connect more with the people around us and the world in which we live?

in de pers

'Peters vertaalt hitte naar krachtige beelden in Heat.' - NRC ★★★

De voorstelling ‘Heat’ vertelt, zonder dat er een woord wordt gezegd, een tragisch en ontroerend verhaal

★★★★ de Volkskrant

Credits

Concept en regie Davy Pieters
Spel Klára Alexová, Gerindo Kartadinata, Ruth Borg, Johanna van Steen, Lucia Meeuwsen, Neele Kamerbeek, Laura Dreyer, Mira Verhoeve, Neslihan Kaymak, Noa Ghazal Zang Lillian Tong, Nina Rompa, Karlijn Hamer, Jules Vermei, Hanqing Zhou, Ishtar Bakhtali 
Muziek Christiaan Verbeek
Muziek & Koorleiding Sterre Konijn
Koor Jasmijn van der Kooi, Lijanne Otto-Vollaard, Giel Geldof, Marianne Maaskant, Anneke Lauwerijssen, Emmelies Kiel, Gre Verweijen, Joke de Zeeuw, Henk Schaaf, Andre Soomers, Cis van Draanen, Leo Keijzer, Jan van Staveren, Ward Peeters, Arinda Mourik, Arnoud van der Zijden, Sjaak Overveld, Evelien Nijveld, Fenna Berger, Daphne van Noordt, Anne van den Homberg, Silvana Span, Britt Mekel, Majed Sarai Edin, Omar Nwilaty, Haitham Othman, Marwan Morgana, Lodi Al-Sahwi, Faten Abu Rslan, Etab Al-Shahaf , Aya Agha, Marieke Stein, EEK (Erik) Koudijs